inicio
facebook e-cristians twitter e-cristians youtube e-cristians     Fes-te soci
15-04-2014

En aquests dies el Sindicat Catòlic de Treballadors de Catalunya ha posat en marxa una iniciativa de recollida de firmes per recolzar una sol·licitud dirigida a la Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Irene Rigau, per a la recuperació de l’ensenyament de religió en el segon cicle d’educació infantil (3, 4 i 5 anys).

 

Recordem que el passat 21 de juny de 2013, la Secretaria General del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va eliminar la referència a l’ensenyament de la religió en el segon cicle d’Educació Infantil dels Documents per a l’organització i la gestió dels centre per al curs 2013-2014, fins i tot malgrat reconèixer en el propi text que “d’acord amb la normativa vigent, l’ensenyament  de la religió té caràcter optatiu per als alumnes i és d’oferta ‘obligatòria’ per a tots els centres”.

 

En recolzament a la iniciativa per a la recuperació de l’assignatura de religió, des d’e-Cristians es vol posar de manifest que:

 

1r.- La decisió adoptada el passat juny de 2013 per les autoritats educatives de la Generalitat de Catalunya són contràries a l’ordenament jurídic vigent i en especial a la Disposició Addicional II de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, desenvolupada a la vegada pel Real Decret 1630/2006, de 29 de desembre, que estableix clarament que, entre els ensenyaments mínims del segon cicle d’Educació Infantil, ha d’incloure’s els ensenyaments de religió.

 

2n.- La mesura adoptada per les autoritats educatives de la Generalitat suposa una discriminació per raó de credo religiós als alumnes catòlics que cursen estudis en les escoles públiques, el que atempta no només contra la Constitució espanyola sinó també contra els Drets Humans. I és discriminatòria en la mesura en que els pares dels alumnes amb creences religioses hauran d’acceptar que els seus fills s’eduquin, en un moment d’especial importància com és la infantesa, sense els valors propis de les seves creences religioses; quelcom que no passa quan els pares són agnòstics o ateus.

 

3r.- Les autoritats educatives actuen com si desconeguessin que els coneixements en matèria de religió són essencials per a la comprensió d’altres matèries, com la literatura, la filosofia, la història o l’art. Negar una base sòlida de coneixement sobre religió –que només s’aconsegueix si des de l’Educació Infantil s’aborda la citada assignatura- comportarà una minva en la qualitat educativa de nivells superiors, contribuint d’aquesta manera a l’emergència educativa tantes vegades denunciada com un dels grans mals de la nostra societat. En aquest sentit recordem que el propi Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa va presentar, el passat mes d’octubre de 2013, un informe en el que es formulava la necessitat que l’escola ha de “combatre l’analfabetisme simbòlic i religiós que impossibilita la comprensió de les obres culturals [...] i a treballar activament per desfer prejudicis negatius i trencar amb els tòpics” i se sol·licitava a la Generalitat que actués contra la progressiva desaparició de la cultura religiosa a l’escola.

 

4t.- Eliminar l’assignatura de religió de l’Educació Infantil marca la senda de la progressiva liquidació de l’educació religiosa en l’escola pública. La falta d’oferta en els cursos de P3, P4 i P5 està condemnada a que en breu termini desaparegui progressivament dels cursos superiors, fins a la seva completa eliminació.

 

5è.- El Departament d’Ensenyament de la Generalitat, finalment, aprofundeix amb aquesta omissió, en el trencament dels vincles que mantenen unida a la societat. La religió és, el tronc comú de la nostra civilització i el dipositari dels valors ètics i morals que doten de fonament les decisions del demà. La religió aporta un marc de referència estable sobre els valors i virtuts que han de regir a la societat i les relacions entre els seus membres. La falta d’aquest important referent només comporta l’aïllament, l’individualisme i l’empitjorament del rendiment escolar.

 

No tenir el fonament moral que atorga la religió condemnarà a les generacions futures a dependre de l’individualisme, de la satisfacció immediata dels desitjos i, per tant, a desestructurar encara més si és possible la societat en la que viurem.

 

Per les raons exposades, demanem una acció urgent per a que es reintrodueixi novament l’assignatura de religió en la propera programació del Curs 2014-2015, a la vegada que es revisi per part de la Inspecció les condiciones en que s’ofereix la citada matèria en la resta del cicle educatiu, atès que existeixen nombrosos casos en els que aquesta oferta no es realitza, es dissuadeixen als pares que la sol·liciten, o se la situa en horaris que la discriminen respecte del coneixement d’altres matèries reglades.

11-04-2014

Us informem que ja funciona la nova Passarel·la Virtual per a aquells que ho vulguin, puguin fer donatius no superiors a 100€. En el cas de donacions de quantitats superiors als 100€  podeu realitzar l'ingrés al número de compte corrent que us facilitem a la mateixa passarel·la. Hi podeu accedir aquí.

11-04-2014

Tema de la 6a. Sessió: El capital humà. El seu paper decisiu en el creixement i desenvolupament econòmic a llarg termini. La funció econòmica de la família.

 

Dia: Dijous, 24 d'abril

Hora: 19:30h.

Lloc: c/ Balmes, 78, 1-2 (Fundació Escoles Parroquials)

 

  • Cada sessió té sentit per ella mateixa, y a la vegada forma part de la concepció global del seminari. Per tant, és possible participar en sessions aïllades, o un número limitat de les mateixes. Et pots inscriure enviant un e-mail a: secretaria@e-cristians.net
11-04-2014

"Clarivident llibre sobre les causes culturals de la crisi actual. Josep Miró, director de l'Institut d'Estudis del Capital Social a la Universitat CEU Abat Oliba, i president d'e-Cristians, fonamenta el seu assaig en el treball de grans pensadors contemporanis propers al comunitarisme, com Charles Taylor (Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna) y Alasdari MacYntyre (Tras la virtud y Justicia y racionalidad). En continuïtat amb l'estil d'aquests autors, presenta una narració expositiva, rica en dimensions i factors rellevants que permet conèixer l'itinerari que ha conduït al món occidental fins a la present situació de crisi. En un exercici de discerniment entre els valors i els problemes radicals de la Modernitat, l'obra s'estructura com una seqüència d'anàlisi, diagnòstic i proposta, sobre el concepte fonamental de la desvinculació dels individuals en el si de la societat. Miró argumenta el necessari enfortiment dels vincles perduts o deteriorats per l'individualisme, recordant el valor de les idees morals compartides, les creences religioses, el que arreplega la història, les tradicions, les comunitats, etc.


Miró repassa amb concisió i agudesa fenòmens el veritable abast del qual queda sovint invisibilitzat en els mitjans, com l'eutanàsia, l'avortament, les parelles de fet i la cohabitació, les dures conseqüències del divorci, la ideologia de gènere, les relacions entre sexe-poder-diners, i en sentit positiu, la funció social i econòmica de la família. El llibre es desenvolupa com un brillant exercici d'exposició i argumentació, amb una constant referència a dades empíriques d'estudis i enquestes, ja referents sòlids en el pensament cultural i polític. Dins del marc acadèmic del que procedeix, aquest assaig s'orienta com alta divulgació cap a un públic culte ampli; serà especialment valuós per a professionals amb responsabilitats docents i directives."

© 2014 · e-cristians || avís legal || privacitat || RSS
SPC C2C Soluciones Integrales